serbia-beovizija-2020

Produžen konkurs za izbor predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije 2020!

Radio-televizija Srbije produžila je konkurs za izbor kompozicije za predstavnika Srbije na takmičenju za „Pesmu Evrovizije“ 2020. godine. Novi rok za slanje radova je 9. decembar 2019. godine.

Uslovi konkursa su sledeći:

  • konkurs se objavljuje za nove kompozicije zabavne i popularne muzike koje nisu objavljene i izvedene  pre 1. oktobra 2019. godine;
  • tekstovi pesama moraju biti pisani isključivo na jezicima koji su u zvaničnoj upotrebi u Republici Srbiji. Autori mogu za izvođače kompozicija odabrati  isključivo državljane Republike Srbije;
  • autori treba da prilože gotov snimak kompozicije – play back – i matricu (master) u trajanju do tri minuta, sa notnim zapisom i interpretacijom izvođača koji će na takmičenju izvoditi kompoziciju, i tekstom u tri primerka. RTS može sugerisati autorima određene izmene i dopune kompozicije i eventualnu promenu izvođača;
  • za delo/kompoziciju poslatu na konkurs autor jemči da je jedini tvorac dela, da je delo njegova orginalna duhovna tvorevina, odnosno da delo ili pojedini njegovi delovi nisu uzeti iz drugih autorskih dela, i takođe preuzima obavezu da reguliše i naknadi sva eventualna potraživanja trećih lica koja preisteknu iz spora oko autorstva. Autor jemči da isključiva imovinska prava na delu nisu već ustupljena ili preneta na treća lica, odnosno da ih neće ustupiti ili preneti, niti su opterećena pravima trećih lica;
  • broj izvođača na sceni ne može biti veći od šest. Kompozicije se izvode uživo uz unapred snimljene tonske matrice. Vokalni solisti pevaju uživo;
  • nijedan izvođač ne može imati manje od 16 godina 1. maja 2020,  jer je održavanja finalnog „Takmičenja za Pesmu Evrovizije 2020“  u maju mesecu 2020. godine;
  • Radio-televizija Srbije ima pravo, da u slučaju bilo kakvih problema oko izvođenja kompozicije ili nastupa izvođača, odabere drugu kompoziciju ili drugog izvođača kompozicije;
  • autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih dela, a prijavljeni radovi se ne vraćaju.

Selekciona komisija RTS-a sastavljena od muzičkih urednika RTS-a, od ukupnog broja blagovremeno pristiglih prijava po raspisanom konkursu, izabraće kompozicije rukovodeći se isključivo umetničkim kvalitetom tih kompozicija. Ukoliko od pristiglih radova nijedna kompozicija ne bude ispunjavala potreban muzički kvalitet, RTS ima pravo da samostalno izabere kompoziciju.

Izbor kompozicije obaviće stručni žiri sastavljen od eminentnih muzičkih stvaralaca i publika na takmičenju – muzičkom festivalu (po evrovizijskom principu 50 odsto – 50 odsto). Kompozicija koja bude imala najveći broj glasova po odluci stručnog žirija i publike biće predstavnik Srbije na takmičenju za „Pesmu Evrovizije 2020“.

Prijave na konkurs sa radovima dostavljaju se do 15. novembra 2019. godine na adresu: JMU, Radio-televizija Srbije, Zabavni program, Muzička redakcija, Takovska 10, 11000 Beograd, sa naznakom za „Pesmu Evrovizije 2020“.