Samo tačan pojam
Traži u naslovima
Traži u sadržaju
Traži u komentarima
Traži u člancima
Traži na stranama
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filtriraj po kategorijama
Albanija
Andora
Australija
Austrija
Azerbejdžan
Belgija
Belorusija
Blog
Bonus
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Češka Republika
Crna Gora
Danska
Dečja Pesma Evrovizije
Estonija
Evrovizija 2015
Evrovizija 2016
Evrovizija 2017
Evrovizija 2018
Finska
Francuska
Grčka
Gruzija
Holandija
Hrvatska
Intervjui
Irska
Island
Italija
Izrael
Jermenija
Kipar
Letonija
Lični utisak
Litvanija
Luksemburg
Makedonija
Malta
Maroko
Mađarska
Moldavija
Monako
Nemačka
News in English
Norveška
OGAE vesti
Poljska
Portugalija
Rumunija
Rusija
San Marino
Slovačka
Slovenija
Španija
Srbija
Švajcarska
Švedska
Turska
Ujedinjeno Kraljevstvo
Ukrajina
Uncategorized
Vesti
Zemlje

Učlanjenje u klub

Voliš Pesmu Evrovizije? Postani član OGAE Srbija!

Svaki član ima prava i obaveze (izvod iz Statuta OGAE Srbija):

Član 4.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 16 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 16 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 6.

Član Udruženja ima pravo da:

  • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
  • bira i bude biran u organe Udruženja;
  • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

  • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
  • plaća članarinu;
  • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Pogodnosti za članove

Član OGAE Srbija ima ekskluzivno pravo da učestvuje u biranju predstavnika Srbije na takmičenjima OGAE Second Chance, OGAE Song Contest, OGAE Video Contest i OGAE Retro Contest.

Član OGAE Srbija ima mogućnost da uživo prisustvuje izboru predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije.

Član OGAE Srbija može, uz člansku kartu OGAE, da po povlašćenim cenama kupi karte za OGAE zonu za Pesmu Evrovoizije, koja se nalazi odmah uz binu.

Član OGAE Srbija može da dobije najmanje F akreditaciju za Pesmu Evrovozije.

Član OGAE Srbija, uz člansku kartu, može ostvariti brojne pogodnosti za EUROCLUB i EUROCAFE na Pesmi Evrovizije (broj povlastica zavisi od organizatora Pesme Evrovoizije).

Član OGAE Srbija može prisustvovati i ostvariti pogodnosti na dešavanjima koje organizuje OGAE Srbija, ali i na ostalim dešavanjima koje organizuju ostali OGAE klubovi u regionu i Evropi.

Član OGAE Srbija može da postane deo tima koji uređuje sajt evropesma.org, kao i FORUM OGAE Srbija.

Članska karta

Svaki član OGAE Srbija, može imati člansku kartu koja je jedinstvena za sve OGAE klubove i njena izrada se vrši u Parizu, Francuska.

Za člansku kartu je potrebno poslati jasnu fotografiju.

Članska karta ima stiker koji se obnavlja na godinu dana i samo uz odgovarajući stiker je validna.

Moguće je da član, ukoliko ne želi, ne poseduje člansku karticu, ali tada ne može ostvariti gore navedene benificije.

Članarina

Članarina na godišnjem nivou iznosi 10 evra, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate i uplaćuje se na žiro račun Udruženja broj 330-4002555-54 kod Credit Agricole Bank.

Obaveza je svakog člana da plaća članarinu.

Moguće je, na lični zahtev i obrazloženje, nekog člana osloboditi plaćanja članarine, prvenstveno usled teških materijalnih uslova.

Pristupnica

Popunjavanjem pristupnice i uplatom članarine, postajete član OGAE Srbija.

Pristupnicu možete popuniti elektronski u PDF formatu pomoću programa Adobe Reader, koji možete preuzeti OVDE. Popunjenu pristupnicu pošaljite na email: secretary@evropesma.org.

UPRAVNI ODBOR

Upoznaj članove Upravnog odbora OGAE Srbija!

O NAMA

Opširnije o našem udruženju!

Podeli sa prijateljima

Prijavi se na naš YouTube kanal