ESC2016_akreditacije

Apliciranje za akreditacije za Evrosong u Stokholmu

Proces akreditovanja medija i fanova za Pesmu Evrovizije 2016. u Stokholmu počeo je danas i trajaće do petka, 8. aprila do 23:59. Aplikacije će najkasnije biti rešene nedelju dana po isteku roka.

Apliciranje za akreditaciju se vrši onlajn putem Eurovision Family akreditacionog sistema (EFAS). Ako već nemate profil, potrebno je da se registrujete na MYEUROVISION.tv, koji predstavlja zvanični portal namenjen fanovima familije evrovizijskih događaja, među kojima su pored Pesme Evrovizije i Dečja Pesma Evrovizije, Eurovision Young Dancers (takmičenje mladih plesača između 16 i 21 godine) i Eurovision Young Musicians (takmičenje mladih muzičara u domenu klasične muzike), ali i javnim servisima. Nakon registracije i prijave na portal, procesu apliciranja za akreditaciju pristupate preko opcije Accreditation. Za dodatna pitanja, na raspolaganju je podrška putem imejla accreditation@eurovision.tv.

Ono što treba znati je da će pristigle prijave pregledati evrovizijske delegacije iz vaše zemlje, tj. u slučaju Srbije, RTS odobrava ili odbija akreditacije. Ako dolazite iz zemlje koja ne učestvuje ove godine, onda će vašu prijavu pregledati Evropska radiodifuzna unija (EBU).

Članovi OGAE Srbija ne treba još da apliciraju za akreditaciju putem ovog sistema, već će blagovremeno biti obavešteni o tome putem imejla.

KATEGORIJE AKREDITACIJA

Akreditacije su podeljene u 5 kategorija i namenjene su supervizorima i menadžmentu EBU-a i domaćeg javnog servisa (A akreditacija koja je predviđena za 20-30 osoba i omogućava pristup svim lokacijama), osoblju zaposlenom od strane organizatora takmičenja, što uključuje osoblje arene, bezbednosne službe, kao i ljude koji rade na sceni (S kategorija se deli na do 15 podkategorija)delegacijama zemalja (D), novinarima (P) i fanovima (F). Shodno pravilima Pesme Evrovizije, svaki emiter učesnik mora da imenuje šefa delegacije, koji će biti odgovoran za dodelu akreditacija u svojoj zemlji, kako članovima svoje delegacije, tako i novinarima i fanovima po instrukcijama dobijenim od EBU-a. Akreditaciona kartica se podiže u akreditacionom centru, pri čemu je obavezno dati pasoš na uvid, a njenon nosiocu daje pravo da pristupi određenim oblastima na evrovizijskim lokacijama kako bi mogao da obavi ono zbog čega je istu i dobio. Kartica se skenira po dolasku i odlasku iz određenih prostorija ili vizuelno proverava da li je validna. Ona je isključivo lična, mora se nositi sve vreme na vidnom mestu i ne može se preneti na drugu osobu. Akreditacione kartice ostaju vlasništvo domaćina takmičenja, i u svakom trenutku može je oduzeti ukoliko njen nosilac prekrši neko pravilo (npr. ako snima sadržaj sa postavljenih ekrana na kojima je eksplicitno naznačeno da je zabranjeno da se snimaju).

Deca mlađa od 16 godina mogu da budu akreditovana, ali je neophodno da tokom boravka budu u pratnji starije osobe. Deca mlađa od 12 godina ne mogu biti akreditovana, osim ako to posebno odobri domaćin takmičenja ili EBU. U oba slučaja potrebna je pisana saglasnost roditelja, odnosno staratelja dece. Deca, koja su članovi delegacije, a ne nastupaju u šouu mogu samo dobiti D5 akreditaciju.

D akreditacija je namenjena delegacijama javnih servisa koji se takmiče na Pesmi Evrovizije 2016. U izuzetnim slučajevima, EBU može primiti i delegacije zemalja koje ne učestvuju, npr. one koje nameravaju da učestvuju u budućnosti. Svaka delegacija može da dobije najviše 38 D akreditacija, mada se u proseku izda ukupno oko 1100 ovih akreditacija. D kategorija se sastoji od 7 podkategorija:

 • D1 – šef delegacije, šef presa i asistenti (najviše 3 komada)
 • D2 – komentatori i njihovi asistenti (3)
 • D3 – izvođači (6)
 • D4 – delegati koji prate izvođače tokom čitavog perioda, stilisti, koreografi i vokalni treneri (7)
 • D5 – delegati koji prate izvođače samo tokom prvih proba, kompozitori i tekstopisci (13)
 • D6 – sastavni mediji koji predstavljaju emitera (3)
 • DV – zvaničnici emitera, zvaničnici izdavačke kuće, rođaci izvođača (3)

Za sve članove delegacije, prijave preko EFAS sistema popunjava šef delegacije. Tačan broj pojedinaca koji mogu biti akreditovani kao članovi međunarodne delegacije, EBU će odrediti nakon što se odredi kapacitet i bezbednosna ograničenja. U donjoj tabeli možete pogledati mogućnosti pristupa za svaku od navedenih podkategorija. 10 stikera za „grin rum“ i 10 stikera za crveni tepih dodeljuje se delegacijama na šou desku. Ovi stikeri ne mogu da se razmenjuju među delegacijama.

ESC2016_PrsitupDakreditacija

P akreditacija je namenjena profesionalnim medijima, koji će izveštavati sa Pesme Evrovizije. To znači da je mogu dobiti predstavnici medija koji su dostupni javnosti – novinarima radio i televizijskih kanala, štampanih medija i internet sajtova, kao i blogerima, vlogerima, fotografima iz pomenutih medija, te kamermanima i osoblju zaduženom za zvuk. Kada je u pitanju međunarodna zajednica fanova takmičenja, zahteva se da su njihovi mediji, najčešće veb-sajtovi, relevantni za Pesmu Evrovizije, da su kontinuirano radili nakon poslednjeg takmičenja, da imaju značajan broj posetilaca na mesečnoj bazi, te da njihov sadržaj bude ažuran i dostupan javnosti. Svakoj zemlji je dostupan ograničen broj akreditacija, u zavisnosti od velićine zemlje i kapaciteta pres centra, a Šveđani planiraju da ugoste do 2000 predstavnika medija. Predstavnici medija koji dolaze iz zemalja koje ne učestvuju, odnosno predstavljaju međunarodne novinske agencije ili fan sajtove, takođe mogu da apliciraju za P akreditaciju, a u tom slučaju, o njima će odlučivati EBU i njima se dodeljuju preostale akreditacije. Novim medijima biće omogućeno da dobiju i do 3 akreditacije, ako EBU proceni da im je relevantna ciljana niša bez obzira što ne ispunjavaju neke druge uslove. Sa ovom akreditacijom, obezbeđen je pristup prostoru za rad medija, prostoru u kome se obavljaju intervjui i sali u kojoj će se održavati pres konferencije u okviru pres centra. Takođe, biće omogućen pristup pres delu ispred bine u areni u kojoj se takmičenje održava tokom otvorenih tonskih proba, kao i za vreme prve generalne probe svakog događaja, koja se održava u popodnevnom terminu dan pre samog takmičenja. I na kraju, predstavnici medija će moći da posećuju Euroklub i budu u delu za medije tokom ceremonije svečanog otvaranja. Ova akreditacija ne omogućava pristup bekstejdžu ili komentatorskim pozicijama, niti je validna kao ulaznica za glavne događaje.

F akreditacija je namenjena posvećenim ljubiteljima Pesme Evrovizije i fanovima izvođača. Svaka delegacija može odobriti do 10 fan akreditacija, a ukupan broj svih akreditacija za fanove ne može preći 450. EBU može da dodeli najviše 30 F akreditacija fanovima iz zemalja koje ne učestvuju. Fanovi apliciraju u delegaciji zemlje u kojoj imaju prebivalište, odnosno u delegaciji zemlje čiji pasoš poseduju. Ostali apliciraju kao fanovi međunarodne delegacije. Sa F akreditacijom, fanovi imaju pristup delu za fanove u okviru pres centra, prvim probama u areni, kao i prvoj generalnoj probi svakog od tri događaja (probe oba polufinala i finala). Takođe, moći će da pristupe prvom krugu pres konferencija za medije, a i da prate ceremoniju svečanog otvaranja kraj crvenog tepiha ukoliko bude obezbeđena oblast za fanove. Pored toga, sa njom mogu da idu u Euroklub.

Što se tiče dodatnih pristupa, na kraju svakog šoua, kada pobednici izlaze na scenu, biće omogućen pristup samo jednom fotografu po zemlji učesnici, što praktično znači da je to mesto rezervisano za fotografe javnih servisa. Ove tzv. B-pool bedževe predaće im šef delegacije ili presa najkasnije tri dana pre održavanja prvog polufinala. Dodatno, 8-12 fotografa iz međunarodnih foto/novinskih agencija dobiće od EBU-a tzv. A-pool bedževe i imaće pristup oblasti za fotografe kraj same bine tokom svih šoua, uključujući i probe.

Izvor
 • eurovision.tv

4 komentara

 1. Uros

  Postovani,
  zanima me da li postoje akreditacije za Decju Evroviziju?

  • Miloš Savić

   Postoje i slična je procedura kao i za veliku Evroviziju, ali o tome više na jesen, jer se tada aplicira za Dečju Evroviziju. Sada se još ne zna ni gde će se održati takmičenje.

 2. Anonymus

  Ja sam fan i zelim da se prijavim, koliko kosta

  • Miloš Savić

   Akreditacije se ne plaćaju, ali je na raspolaganju samo do 10 akreditacija za fanove po zemlji. Kada su u pitanju fanovi iz Srbije, najbolje je ako ste član OGAE Srbija (kako se učlaniti pogledajte na http://www.evropesma.org/clanstvo/), ali samo članstvo ne garantuje da ćete akreditaciju i dobiti, jer to zavisi od više faktora, pre svega od broja zainteresovanih fanova da idu na Evrosong u Stokholm. U slučaju naše zemlje, o odobravanju ili odbijanju aplikacije za akreditaciju odluku donosi RTS.