Beovizija 2019

Pravilnik o glasanju na Beoviziji 2019

U susret Beoviziji 2019, putem koje će Srbija odabrati svog predstavnika na Pesmi Evrovizije u Tel Avivu, Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije, objavila je pravilnik o glasanju na Beoviziji.

Izbor kompozicije koja će predstavljati Srbiju na Evrosongu, vrši se na osnovu konkursa na koji su se prijavili autori kompozicija. Selekciona komisija je odabrala 24 kompozicije koje će biti izvedene na dve polufinalne večeri, 27. i 28. februara, od čega 12 prolazi u finale, koje će se održati 3. marta. Redosled izvođenja  kompozicija u polufinalnim večerima odredio je organzator festivala, dok če redosled u finalu biti određen izvlačenjem rednih brojeva na bini od strane samih takmičara.

U svakom polufinalu, kombinacijom glasova stručnog žirija i TV gledalaca, odabraće se po 6 pesama koje će naći svoje mesto u finalu. Tokom sve tri takmičarske večeri, odnos glasova žirija i gledalaca biće 1:1, odnosno 50% glasova je od publike, a 50% od žirija.

GLASANJE STRUČNOG ŽIRIJA

Stručni žiri broji po 5 članova, za svako takmičarsko veče, od kojih se po jedan imenuje za predsednika. Članove žirija imenuje RTS iz redova kompetentnih ličnosti, iz domena muzike i medija, koji moraju biti pod ugovornom obavezom, i to ne mogu biti iste ličnosti koje su bile deo Selekcione komisije koja je odabrala učesnike festivala. Imena članova žirija biće objavljena po završetku finalne večeri. Organizator će naknadno odlučiti da li će žiri glasati tokom generalnih proba ili tokom samih takmičarskih večeri, za vreme pauze, o čemu će svi učesnici biti obavešteni najkasnije 24 časa pre početka glasanja u prvoj polufinalnoj, odnosno finalnoj večeri.

Proveru ispravnosti glasanja, sabiranja i saopštavanja rezultata rezultata glasanja, obavlja kontrolor koga imenuje RTS.

Članovi stručnog žirija, svaki član posebno, glasaće tako što će odabrati 10 pesama kojima će dodeliti poene po evrovizijskom sistemu glasanja (1-8, 10 i 12 poena). Svaki član nakon što glasa, svoje glasove predaje kontroloru glasanja, čime njegovi poeni postaju i konačni. Sabiranjem glasova svih članova žirija, sastavlja se jedna lista od 10 pesama sa poenima od 1 do 12 (izostavljajući 9 i 11), koja će predstavljati listu glasanja žirija. Ukoliko se dogodi da dve ili više pesama dobiju isti broj poena os stručnog žirija, više će biti plasirana pesma kojoj je dodeljen veći broj viših ocena u glasanju, tj. ona pesma koja je dobila više puta 12 poena, zatim 10 i tako redom. Ako se redosled ne može utvrditi ni po ovom kriterijumu, prednost će imati glasovi predsednika stručnog žirija, a ako nije glasao za te kompozicije, onda će se naknadno izjasniti o njihovom rangiranju/plasmanu i to odmah po dobijanju rezultata sabiranja od kontrolora procedure glasanja. 

GLASANJE PUBLIKE

Gledaoci TV prenosa Beovizije 2019, glasaju putem mobilnih telefona, tj. slanjem SMS poruka za jednu od izvedenih kompozicija. Glasanje će biti moguće preko svih mobilnih operatera i oni su odgovorni za regularnost SMS glasanja. SMS glasanje publike traje 15 minuta, a sa jednog telefonskog broja, može se glasati do 20 puta.

Prema broju pristiglih SMS poruka, kontrolor sastavlja tzv. listu glasanja publike, sa deset mesta koja se takođe boduju evrovizijskih principom, od 1 do 12, izostavljajući 9 i 11. Kompozicija koja je dobila najveći broj SMS glasova dobija 12 poena, drugoplasirana 10, i tako redom, sve do desetoplasirane kojoj pripada 1 poen. Ukoliko dve ili više pesama dobiju isti broj SMS glasova, olje će biti rangirana ona koja je na desetominutnom preseku imala veći broj SMS glasova, a ako je i taj broj isti, onda će se gledati petominutni presek. 

U slučaju da dođe do prekida glasanja iz tehničkih razloga, kao konačni rezultat uzeće se broj pristiglih glasova do momenta prekida. U slučaju tehničkih problema usled kojih je onemogućeno dobijanje rezultata glasanja SMS glasanja u potpunosti, konačan plasman određuje se samo poenima stručnog žirija.

KONAČNI REZULTATI GLASANJA

Konačan plasman kompozicija u polufinalnim večerima dobija se sabiranjem poena sa liste glasanja žirija i liste glasanja publike i na taj način se dobija konačna lista svakog polufinala. Ako dve ili više kompozicija budu imale isti broj poena nakon sabiranja, prednost će imati ona koja je dobila više poena od publike. Na polufinalnim večerima, objavljuju se samo imena finalista bez saopštavanja plasmana i broja poena, a rezultati glasanja biti objavljeni po završetku finala, na zvaničnom sajtu RTS-a, rts.rs. Na finalnoj večeri, osvojeni poeni u finalu biće javno saopšteni. Takođe, u slučaju istog broja poena, pobednik će biti kompozicija sa većim brojem poena dobijenih od publike.

Izvor
  • RTS